Kosten


Belangrijke landelijke ontwikkelingen: Jeugdzorg nieuwe taak van de gemeente

Voor aanmeldingen van jongeren tot 18 jaar gelden vanaf 1 januari 2015 gelden nieuwe voorwaarden voor toegang tot zorg. De GGZ voor jongeren van 0 tot 18 jaar valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Hierbij geldt het woonplaatsbeginsel. De verantwoordelijke gemeente is in beginsel de gemeente waar de ouder met gezag woont. De praktijk heeft samenwerkingsovereenkomsten met de volgende gemeenten: Brummen, Apeldoorn, Zutphen en Voorst.


Er wordt vergoeding geboden voor vier zorgproducten

Generalistische Basis GGZ kort: voor lichte, enkelvoudige stoornissen

Generalistische Basis GGZ middel: voor stoornissen met een matige ernst

Generalistische Basis GGZ intensief: voor ernstige problematiek

Specialistische GGZ: uitgebreide diagnostiek


Hiernaast wordt een vergoeding gegeven voor onvolledige behandeltrajecten.

Aan het begin van de behandeling wordt in overleg met de betrokkenen een behandelplan vastgesteld.


Melding zorgtoewijzing en start behandeling

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is vanaf 1 januari 2015 een toewijzingsbericht van de gemeente naar de praktijk vereist. U kunt hiervoor in aanmerking komen na een door een arts, het jeugdteam van uw gemeente of het CIZ uitgeschreven indicatie op basis van de aanwezigheid, of het vermoeden van de aanwezigheid van, een in de DSM benoemde stoornis die behandeld kan worden binnen onze praktijk. Ook is er de mogelijkheid dat uw verwijzing komt vanuit de door uw gemeente georganiseerde toegang middels het daarvoor verantwoordelijke jeugdteam van uw gemeente. Een behandeling die vergoed wordt door de gemeente kan alleen starten na een aantoonbare verwijzing van de arts en/of een beschikking vanuit de gemeente. Indien u geen gebruik wenst te maken van bovengenoemde vergoeding van zorg en tevens voor niet vergoede zorg geldt een uurtarief van €98,-.


Het afzeggen van een afspraak

Met ingang van 1 januari 2015 moet u sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) zelf betalen. Hiervoor geldt een uurtarief van €98,-.