Sjoukje Delfsma

Over Sjoukje Delfsma


Mijn naam is Sjoukje Delfsma. Ik ben in 2005 afgestudeerd als neuro- en revalidatiepsycholoog en heb in 2008 de postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog-kind en jeugd, aan de RINO in Utrecht afgerond.


Ik ben BIG-geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog en Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. De afgelopen jaren heb ik diverse aanvullende opleidingen gevolgd waaronder;


Acceptance and commitmenttherapie (ACT): een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie waarbij clienten wordt geleerd zich te richten op zaken waar ze direct invloed op kunnen uitoefenen zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet te beïnvloeden zijn zoals hun emoties en gedrag. Hiervoor is een accepterende houding ten aanzien van die emoties en gedachten nodig. Deze vorm van therapie is met name geschikt voor jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen. Mindfulness: Het leren aannemen van een andere, meer op acceptatie gerichte houding met betrekking tot problemen waarbij onder andere gebruik gemaakt wordt van technieken gebaseerd op ontspanning en meditatie.


Korte Oplossingsgerichte therapie: Een methode die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van het kind, waarbij gezocht wordt naar vaardigheden het kind mogelijk al in huis heeft om zijn problemen aan te pakken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht.


EMDR: een behandelingsmethode gericht op het verminderen van (angst)klachten gerelateerd aan een traumatische gebeurtenis.


Cognitieve Gedragstherapie: Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een kind negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de 'gekleurde bril' waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.


Sinds 2005 werk ik als neuropsycholoog/kinder- en jeugdpsycholoog. In die periode heb ik ervaring opgedaan op een polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie (Altrecht, jeugd) en binnen de revalidatiezorg van revalidatiecentrum Klimmendaal.


Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier bij deze instellingen gewerkt en veel ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en hun ouders met uiteenlopende psychiatrische problematiek en (chronische) ziektes/handicaps. Nu heb ik de stap genomen om mijn werkzaamheden als kinder- en jeugdpsycholoog verder voort te zetten bij PEP.


Mijn expertise ligt enerzijds op het gebied van (complexe) neuropsychologische diagnostiek. Ik heb daarbij onder andere veel kennis van- en ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van kinderen met NAH (niet- aangeboren hersenletsel). Anderzijds heb ik in de kinder- en jeugdpsychiatrie veel ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van diverse sociaal-emotionele en kinderpsychiatrische problematiek. De laatste jaren heb ik me onder andere gespecialiseerd in de (klinische) behandeling van jongeren met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Een uitdagende doelgroep waarbij ik ook veel ervaring heb opgedaan met diverse internaliserende problematieken en systeemfactoren.


Mijn behandelingen kenmerken zich door een mix van therapeutische technieken. Ik maak veel gebruik van mijn basisvaardigheden uit de cognitieve gedragstherapie, maar gebruik ook elementen uit de ACT en mindfulness. Met betrekking tot traumaverwerking maak ik veel gebruik van EMDR (emdr.nl), een methode die heel effectief is voor mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten.


Ik ben lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (psynip.nl), de Nederlandse vereniging van en voor GZ-psychologen, NVGzP (nvgzp.nl), de Nederlandse vereniging voor neuropsychologie (nvneuropsy.nl) en de beroepsvereniging voor EMDR-therapeuten (emdr.nl).


Naast reguliere werkervaring beschik ik door mijn gezin met drie jonge kinderen ook over 'praktijkervaring'. Van mijn gezin leer ik elke dag dingen die je niet in 'de boeken' leest.