Marijke Spits

Over Marijke Spits-Meeuwes


Mijn naam is Marijke Spits (1955). Ik ben GZ psychologe (BIG regnr.79049164025) en kinder- en jeugdpsychologe (NIP). Na mijn afstuderen aan de Rijks -universiteit in Groningen in 1982 heb ik ervaring opgedaan op de afdeling psychologie van het Gelre Ziekenhuis in Zutphen en tevens heb ik vele jaren gewerkt voor een residentiŰle Instelling. In 1982 ben ik ook gestart met een eigen praktijk in Brummen gericht op eerstelijns psychologische hulp aan kinderen, jeugdigen, jong volwassenen en hun ouders. Deze praktijk is enorm uitgegroeid en heeft inmiddels een brede regionale functie. Na 30 jaar de onder de naam Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie Spits-Meeuwes gewerkt te hebben presenteren wij sinds 2012 trots onze nieuwe ruimte, naam en huisstijl: "PeP Kinder- & Jeugdpsychologen".


Mijn expertise in de praktijk ligt op het gebied van diagnostiek en behandeling van angst-, dwang- en stemmingsstoornissen, ADHD, ASS, traumagerelateerde problematiek, zelfbeeldproblematiek, gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen, eetproblemen, hechtingsproblemen, adoptie nazorg, rauwverwerking, ouder-kind-relatieproblemen en school-leerproblematiek.
De keuze van de methodiek is afhankelijk van de hulpvraag maar wordt ook aangepast bij het type kind. Ik kan gebruik maken van onderstaande behandelingsmethodieken:

 • Cognitieve therapie: deze behandelingsmethode wordt voor veel klachten momenteel aanbevolen voor bijv. depressieve klachten, angststoornissen en obsessief compulsieve klachten, agressie problemen, zelfbeeldproblemen en faalangst reductie behandeling. In cognitieve therapie leert iemand om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Om dit te leren is oefenen belangrijk. Van het kind/de jongere wordt daarom zelfwerkzaamheid verwacht, zowel tijdens als tussen de bijeenkomsten. Er worden huiswerkopdrachten meegegeven waarin de besproken vaardigheden verder worden geoefend en in de leefwereld van het kind worden geïntegreerd.
 • Kortdurende oplossingsgerichte therapie: deze behandeling haalt eigen oplossingsmogelijkheden naar boven. Er wordt gewerkt aan het mobiliseren van sterktes van de hulpvrager, het wegwerken van klachten en het herstel van een gevoel van competentie. Deze behandeling is met name geschikt voor adolescenten.
 • Mindfulness: MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapie), in het Nederlands Aandachtsgerichte Cognitieve therapie, richt zich specifiek op het aannemen van een andere houding tegenover problemen. Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten, niet reageren en niet oordelen waardoor er ruimte komt voor acceptatie. Dit kan worden aangeleerd. De meest gebruikte methoden zijn bodyscan-meditatie en ademhalingsmeditatie. Deze behandeling kan ook groepsgewijs gegeven worden met name voor jongeren en adolescenten met meer chronische klachten als kwetsbaarheid voor depressie. Voor meer informatie klik hier.
 • Speltherapie en symbooldrama: daar waar woorden tekort schieten kan er met beelden gewerkt worden. De behandeling middels speltherapie en symbooldrama blijft voor de jongere kinderen en kinderen met bijv. problematiek gerelateerd aan rouw, verlies en adoptie een fijne methode om mee te werken. Speltherapie: deze behandeling vindt plaats in de spelkamer. Door middel van spel en verbeelding kan een kind samen met de therapeut zijn/haar moeilijkheden uiten, verwerken en nieuwe mogelijkheden ontdekken. Symbooldrama (geleide dagdroomtherapie):bij deze behandeling worden verbeeldende technieken gebruikt.
 • EMDR behandeling: deze behandeling is zeer effectief zowel bij kinderen- als bij volwassenen op het gebied van traumaverwerking. Emotionele, lichamelijke en/of gedragsproblemen kunnen samenhangen met een of meer traumatische ervaringen zoals een ongeluk, een brand, een aanranding pesterijen of iets anders naars. Wetenschappers denken dat herinneringen aan deze ingrijpende gebeurtenissen niet goed zijn opgeslagen in het geheugen waardoor er telkens herbelevingen kunnen ontstaan. Voor meer achtergrond informatie kunt u terecht op www.emdr.nl.
 • ISBR behandeling: Inquiry-Based Stress Reduction is de klinische toepassing van "The Work" van Byron Katie. In deze behandeling worden de onderliggende overtuigingen die iemand heeft en die zowel het zelfbeeld als gedrag vergaand beïnvloeden, aan de hand van vier vaste vragen nader uitgedaagd. Bij kinderen gebeurt dit op een speelse -en aangepaste manier.

Voor de gespecialiseerde groepstherapie "Sociale Vaardigheden voor kinderen en jongeren" heb ik samen met enkele collegae een uniek trainingsprogramma ontwikkeld voor zowel basisschool- leerlingen als leerlingen van het voortgezet onderwijs. Vele jaren ervaring zowel in de praktijk als in de opvoedingssituatie met onze eigen kinderen hebben we hierin verwerkt.


Lidmaatschappen

Ik ben lid van de volgende verenigingen zoals:

 • N.I.P. het Nederlands Instituut van Psychologen
 • E.M.D.R. Vereniging voor EMDR-therapeuten
 • Landelijk deskundigen bestand WAN; Werkgroep Adoptie Nazorg
 • Gecertificeerd MBCT trainer

Registraties

 • Registerpsycholoog NIP / Kinder- & Jeugd
 • Registerpsycholoog NIP / Gezondheidszorg
 • GZ Psycholoog (BIGregistratie)